blank.gif

23-05-2018

surventis, partner in business

De zelfstandige apotheker is nog steeds een belangrijke schakel in het zorgproces. Het is van belang dat de apotheker als gelijkwaardig gesprekpartner van artsen en specialisten in de directe nabijheid van de patiënt zijn toegevoegde waarde kan laten zien.

De apotheker is niet alleen onderdeel van een zorgproces maar tegelijkertijd een belangrijke schakel in een distributieproces.

Wij achten het maatschappelijk belangrijk dat de zelfstandige apotheker leidend is in de ontwikkeling van de beroepsgroep. Hiervoor is een dominante positie als eigenaar van groot belang.

De toegevoegde waarde van de apotheker dient zich onder andere te uiten in een hoogwaardige zorgverlening tegen de laagste maatschappelijke distributiekosten. Wij zien dat zelfstandige apothekers nog steeds de meest efficiënte bedrijfsvoering kennen.
Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de zelfstandige apotheker op de overnamemarkt van apotheken sterk aan relevantie heeft ingeboet.

De uitdagingen zijn voor apothekers als ondernemer sterk toegenomen. De dynamiek in de bedrijfsomgeving is sterk toegenomen. Dit stelt hoge eisen aan de ondernemer.

Ons doel is de positie van de zelfstandige apotheker te herstellen en te continueren. Dit willen wij realiseren door de toegevoegde waarde van de apotheker als ondernemer zichtbaar te maken, aan te wenden en daarop te kapitaliseren. Dit betekent dat onze adviezen relevant en actueel zijn en onze klanten werkelijk verder helpen.

Surventis concentreert zich hierbij op de bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten in de farmacie. Onze dienstverlening kent een focus, Surventis heeft haar dienstverlening volledig ingericht op de ‘zelfstandige apotheker’ Hierbij willen wij de beste zijn op de gekozen gebieden om zodoende onze klanten werkelijk verder te helpen. Wij kiezen hierbij duidelijk voor een positie als “partner in business”.

Surventis heeft twee dochtermaatschappijen:

Surventis Consultancy
Surventis Financial Services

logo