blank.gif

23-05-2018

visie

Surventis faciliteert uw besluitvorming

Surventis is gericht op het faciliteren van uw besluitvorming. Dit doen wij door kennis van de farmaceutische branche te koppelen aan financiële expertise. Hierbij maken wij gebruik van unieke analyses die in de praktijk hun waarde hebben bewezen.

In onze benadering kiezen wij voor een focus op waardecreatie. Waardecreatie betekent een focus op kasstromen, uiteindelijk zijn kasstromen allesbepalend voor de waarde van uw onderneming.

Voor de overnamemarkt hebben wij een uniek geïntegreerd aanbod waarbij een zelfstandig apotheker met een gerust hart kan overdragen aan een collega tegen een zakelijke waarde. Een gerust hart omdat de overnemer optimaal wordt begeleidt en gecoacht zodat deze de onderneming succesvol kan voortzetten.

Surventis bepaalt de waarde van uw onderneming

Voor een waarderingsvraag is door Surventis een waarderingssystematiek gebruikt die gebaseerd is op een nieuw analytisch perspectief. De apotheek wordt hierbij niet alleen op stand alone basis beoordeeld maar ook op basis van de gekozen positie binnen de bedrijfskolom. Daarnaast gaan wij actief op zoek naar de bronnen die de waarde van uw onderneming bepalen.

In de analyse van Surventis is het mogelijk om ver te differentiëren. Wij zijn daardoor in staat om snel de effecten van overheidsingrepen te vertalen naar uw financiële situatie. Bij het compenseren van deze effecten zijn wij behulpzaam, waarbij strategische, operationele en financiële mogelijkheden in kaart worden gebracht.

Corporate Finance

Door Surventis is een waarderingssystematiek ontwikkeld welke gebruikt kan worden bij de aankoop van een apotheek door een zelfstandige ondernemer.

Deze systematiek, waarbij er een vergaande differentiatie mogelijk is naar apotheek en apotheker, is in de praktijk getoetst en geeft goede resultaten.

Preferentiebeleid >>

via surventis kan duidelijk worden gemaakt wat de werkelijke waarde van de onderneming is.